вул.Ельворті, 2, м.Кропивницький, 25006, Україна, тел.:+38-050-07-92-392, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розроблення спеціальних розділів проектів

Нашими сертифікованими фахівцями розробляються наступні спеціальні розділи:

  • Оцінка впливу на оточуюче середовище (ОВНС):

розробка розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» до проектів будівництва, реконструкції, розширення або технічного переоснащення об'єктів та його погодження у відповідних державних установах;
розрахунки та оцінка ризиків впливу планової діяльності на природне середовище, здоров'я населення та соціальні ризики;
- розрахунки та розробка розділу проекту захисту від шуму;
розрахунки Санітарно захисної зони (СЗЗ) підприємств та розробка пропозицій щодо змін розмірів СЗЗ підприємств з урахуванням розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел, що можуть наносити шкоду навколишньому середовищу та людині;
розробка екологічного обґрунтування (ЕО) розміщення об'єктів будівництва і реконструкції;
корегування раніше розроблених ОВНС з метою усунення зауважень, змінами існуючих або появою нових законодавчих актів;
розробка екологічного обґрунтування на відповідність намірів забудови існуючим правилам містобудівної документації та генеральному плану.

  • Оцінки впливу на довкілля (ОВД):

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), який вступив в дію 18.12.2017, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим.

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

В результаті прийняття віще згаданого Закону втратив чинність Закон України «Про екологічну експертизу». Таким чином, процедура оцінки впливу на довкілля замінює процедуру державної екологічної експертизи.

Результатом проходження процедури оцінки впливу на довкілля є Висновок, який ви можете отримати у сертифікованого фахівця у нашій організації.